Styled Calendly Button

5 tehnika za efikasno učenje nepravilnih glagola

U učenju stranog jezika često se javljaju prepreke koje polaznicima kurseva na prvi pogled mogu izgledati nepremostivo. U gramatici engleskog jezika ih ima nekoliko, ali je istina o njima potpuno drugačija. Naime, uz adekvatne tehnike, ove prepreke je jednostavno zaobići. Polaznici kurseva engleskog jezika se najčešće muče sa konceptima koji ne postoje u gramatici srpskog jezika, pa im je za njihovo usvajanje potrebno više vremena. Jedan od tih koncepata su nepravilni glagoli. Ukoliko učite engleski jezik, velike su šanse da ste se uplašili naizgled nepregledne tabele podeljene u tri kolone. 

Nepravilni glagoli su oni koji imaju različite obike u prošlom i davno prošlom vremenu. To znači da ih ne možete graditi jednostavnim dodavanjem sufiksa –ed.

Glagoli takozvane ,,treće kolone” se u školi najčešće uče napamet, ali taj zastareli princip više ne mora da vas brine. Uz par jednostavnih tehnika možete brže i lakše savladati ovu gramatičku zavrzlamu. Naravno, što ih više koristite, lakše ćete usvojiti pravilne oblike, ali krenimo redom.

Napravite personalizovnu tabelu

Nepravilni glagoli su jedna od najbrojnijih kategorija u gramatici engleskog jezika. U to ste se sigurno uverili samo jednim pogledom na većinu tabela koje su u upotrebi. Zbog toga vam može biti od pomoći da napravite sopstvenu tabelu u kojoj ćete na način koji vama odgovara kolone učiniti uočljivijim. Možete koristiti različite boje ili fontove, vizuelne asocijacije ili bilo koji drugi sistem koji vam može pomoći da ih lakše razlikujete. Ovaj mali ,,projekat” možete tretirati gotovo kao igru. Za to vreme, prepisivanjem ili prekucavanjem tabele ćete podsvesno usvajati same reči. S obzirom da će vam za ovaj proces biti potrebna puna koncentracija, lakše ćete pronalaziti red i logiku među novim pojmovima.

Generalni savet profesora jezika jeste da koncept sa kojim se mučite sami napišete na papir. Ovaj metod će vam pomoći da upotrebom sopstvene logike naučite neku gramatičku nepoznanicu. S obzirom da nepravilni glagoli podrazumevaju malo ,,bubanja”, pisanje će vam pomoći pri memorisanju.

Grupišite glagole u logičke celine

Nepravilni glagoli u tabeli koju imate pred sobom su poređani po alfabetnom redu, zar ne? Ovako ne možete pronaći nikakvu logiku koja će vam pomoći da ih upamtite. Zato ih pregrupišite.

Možete početi od nabrajanja onih koji se završavaju na –en, na primer awake- awoke- awoken i beat- beat- beaten. Zatim, možete grupisati one nepravilne glagole koji se javljaju u istom obliku u sva tri vremena, na primer cut- cut- cut i hit- hit- hit. Dalje, možete posebno odvojiti glagole koji u prošlom i davno prošlom vremenu imaju istit oblik, poput hang- hung- hung i fight- fought- fought.

Nepravilni glagoli grupisani u ovakvim logičkim celinama će vam biti pregledniji, pa ćete ih lakše upamtiti. U vezi sa prethodnim savetom, ove celine možete vizuelno odvojiti u jednoj tabeli ili napraviti posebnu tabelu za svaku celinu. Neka vam ovako personalizovane tabele nepravilnih glagola budu uvek pri ruci, kako biste mogli brzo da se podsetite ispravnog oblika kada ga treba upotrebiti u konkretnoj rečenici.

Svakodnevnom vežbom nepravilni glagoli ,,ulaze u uho”

Prema tome, pokušajte da ih svakodnevno koristite. Osim što ćete ih lakše memorisati, na ovaj način ćete vežbati i konstrukciju rečenica u Past Simple i Past Participle vremenima. Tako možete smisliti određeni broj sopstvenih rečenica u sadašnjem vremenu i promeniti glagole koje ste upotrebili kroz drugu i treću kolonu ili jednostavno iskoristiti vežbe za Present Simple koje već imate. Na ovaj način ćete prirodnije usvojiti promenu glagola koja se dešava u prošlim vremenima.

Profesori jezika insistiraju na tome da se strani jezik ne može naučiti napamet, već isključivo kroz uporno ponavljanje i logičko povezivanje gramatičkih pravila. Ova tehnika svakodnevne vežbe će pomoći engleskom jeziku da vam ,,uđe u uho”, pa ćete na intuitivan način znati koji obik glagola treba da upotrebite u konkretnoj rečenici. 

Naučite pravilnu upotrebu vremena iz sve tri kolone

Nije teško zaključiti da će vam nepravilni glagoli biti daleko jasniji ukoliko razumete pravilnu primenu vremena u kojima se javljaju. Tako se za upotrebnu Past Simple (prostog prošlog vremena) koristi druga kolona.

U konkretnom primeru, kada u sadašnjem vremenu kažemo da vidimo Džona, ta rečenica u prošlom vremenu glasi – saw John. Ovde ste upotrebili nepravilni glagol iz druge kolone.

Na sličan način možemo zapamtiti da su nam glagoli iz treće kolone (Past Participle) neophodni za vremena kao što su Present Perfect ili Past Perfect. 

Ukoliko želite da kažete da ste Džona nedavno videli upotrebićete Present Perfect i reći – I have just seen John, uz upotrebu oblika glagola iz treće kolone. Iako ovakvi primeri mogu delovati banalno, pomoći će vam da jasnije razumete potrebu da nepravilni glagoli menjaju svoje oblike. 

Učenje nepravilnih glagola može biti i zabavno

Engleski jezik je idealan za pesmice, brzalice i igre rečima. Setite se samo učenja alfabeta ili pesmice o starom Mekdonaldu i njegovoj farmi, namenjene vežbanju pravilnog izgovora. Ova tehnika učenja nije rezervisana samo za decu. Naime, sigurno ste primetili da se mnogi nepravilni glagoli rimuju. Na internetu možete lako pronaći pesmice i brzalice koje su namenjene baš usvajanju ovih glagolskih oblika, pa ih možete slobodno koristiti.

Profesori jezika često koriste ovu tehniku kako bi svoje polaznike opustili i motivisali da gotovo neprimetno memorišu čitavu tabelu nepravilnih glagola. U ovoj tački učenja engleskog jezika, nepravilni glagoli iz druge i treće kolone mogu polaznicima biti problematični i za izgovor. Kroz spajanje onih koji se slično izgovaraju, poput seak- sought- sought i teach- taught- taught, lakše ćete “prelomiti jezik”, pa vam glagolski oblici sa –ought formom neće predstavljati problem u razgovoru. 

Takođe, na internetu možete pronaći mnoge zanimljive igrice koje će vas motivisati za učenje, jer ćete na zabavan i dinamičan način usvojiti novo gradivo sa lakoćom. Jednu od ovakvih igrica možete probati na sajtu Macmillandictionary. A ukoliko želite da vežbate prošlo vreme, možete probati ovu igricu.

Najzad, zaboravite na strah od greške. Kurs engleskog jezika je najbolje mesto na kome možete da ih pravite. Nepravilni glagoli jesu jedan od najkomplikovanijih gramatičkih koncepata u engleskom jeziku, ali su i koncept koji se usvaja gotovo intuitivno. Uz redovnu vežbu, sami ćete moći da prepoznate grešku onda kada vam izgovorena rečenica jednostavno ne bude zvučala ispravno. Još jedna činejnica koja ide u prilog tome da se možete potpuno opustiti u ovoj oblasti jeste da nepravilni glagoli često muče i ljude kojima je engleski maternji jezik. Naime, ne tako retko možete čuti Britance ili Amerikance kako u svakodnevnom govoru koriste pogrešne obike ovih glagola. 

Nepravilni glagoli su oblast na kojoj ćete se najduže zadržati na kursu engleskog jezika. Profesori i predavači su svesni koliko je ova oblast obimna i polaznicima komplikovana na početku, pa često ulažu dodatno vreme na vežbu upotrebe ovih obika u svakodnevnom govoru. Uz to, nepravilni glagoli će se pojavljivati i u svim narednim gramatičkim celinama, pa ne morate brinuti o tome da ih nećete usvojiti. Jedan od najosnovnijih saveta jeste da personalizovanu tabelu nepravilnih glagola uvek imate u vidokrugu, makar dok u njih ne budete potpuno sigurni, kako biste se lako podsetili ispravnog oblika.

Podelite:
Irina Stanarević

Irina Stanarević

Irina Stanarević je master profesor engleskog jezika i jedan od osnivača Online engleski centra. Višegodišnje iskustvo u online nastavi i metodici je stekla tokom rada u stranim kompanijama, kao i života u inostranstvu. Ljubav prema porodici je zadržala u Srbiji, te joj je fokus rada postao domaće tržište, a cilj da pruži korisnicima što kvalitetnije iskustvo i komfor online nastave. U slobodno vreme voli prirodu, kuvanje i lično usavršavanje.

Svi članci autora

Scroll to Top