IELTS priprema

ŠTA KURS OBUHVATA

Pripremite se brzo i efikasno za IELTS test.

Na besplatnim konsultacijama ocenjujemo da li je osoba spremna da odmah krene sa kursom ili je potrebno da prvo ide na opšti konverzacijski kurs engleskog jezika.

Jako je bitno znati šta se traži na testu i provežbati na primerima koji su identični kao na samom testu.

Priprema za IELTS test obuhvata:

 • uvod (sistem bodovanja),
 • pričanje,
 • pisanje,
 • slušanje,
 • čitanje.

Časovi iz pomenutih oblasti sadrže savete, dodatni vokabular, primere i vežbe. Iz svake oblasti se dobijaju domaći zadaci koji se moraju raditi da bi se gradivo usvojilo kako treba.

Na poslednjim časovima radi se celokupan test.

IELTS kurs je fokusiran na praktični deo pa ćete već posle par časova znati kako tačno izgleda IELTS test.

Prijavite se već danas.

Detalji kursa

Cena kursa

Mesečni paket časova od 60 minuta:

 • 8 časova - 136€
 • 12 časova - 204€

 

Šta dobijate?

 • Proširivanje vokabulara i fluentnosti
 • Pisanje grafova,pisama i eseja
 • Vežbe slušanja
 • Vežbe čitanja
 • Trikovi za bolje odgovore
 • Simulacija testa
 • Dodatni materijal za vežbu
 • Fleksibilni termini

Šta vam je potrebno?

 • Laptop ili mobilni telefon
 • Stabilna internet konekcija
 • Slušalice sa mikrofonom

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA

ŠTA JE IELTS TEST?

IELTS je skraćenica od International English Language Testing System. Sama reč international nam već govori da je test priznat svuda u svetu od Evrope, Amerike pa do Australije i standardizovan je. Postoje dva tipa IELTS testa, a to su akademski i opšti tip. 

Akademski test  namenjen je studentima koji žele da studiraju u inostranstvu bilo da su master studije u pitanju ili osnovne studije. 

Opšti tip testa neophodan je srednjoškolcima koji takođe žele da studiraju u inostranstvu, ljudima koji se trajno iseljavaju kao i za rad u inostranstvu preko  agencija za zapošljavanje.


KAKO IZGLEDA IELTS TEST?

Test se sastoji iz slušanja, čitanja, pisanja i razgovora. Svaki od ovih delova je podeljen na segmente i postoji forma svakog dela koja je ista na svakom ispitu, stoga sa adekvatnom pripremom i znanjem kako tačno izgleda test i naravno vežbom ćete sigurno imati visok broj poena.

Čitanje i pisanje traju 60 minuta, slušanje 30, a razgovor do 15 minuta. Ispit ukupno traje 2 sata i 45 minuta.


KAKO SE BODUJE IELTS TEST?

Ukupan broj bodova je od 0 do 9, s tim što se ocena od 8.5  smatra već visokim bodom poena koji je ekvivalent znanju C2 nivoa.

Svaki deo testa se ocenjuje pojedinačno, da bi se kasnije ukupni bodovi pretvorili u skalu od 1 do 9.

Rezultate testa ćete podizati lično 13 dana nakon polaganja testa. Ukoliko ne živite u Beogradu rezultati će vam biti poslati poštom.


GDE MOGU DA POLAŽEM
IELTS TEST?

Polaganje IELTS testa organizuje Britanski savet u svojim prostorijama:

British Council
Terazije 8
Beograd


KADA MOGU DA POLAŽEM
IELTS TEST?

IELTS test može da se polaže svakog meseca tokom cele godine. 

Tačan datum polaganja ćete dobiti dve nedelje pred pismeni test i datum pismenog testa se ne može pomerati.

Datum usmenog testa je moguće pomeriti isključivo u slučaju bolesti ili više sile.


KOLIKO KOŠTA POLAGANJE
IELTS TESTA?

Cena testa je 25 000 dinara i iznos se plaća u celosti direktno u centru.

Prilikom uplate je potrebno dostaviti i dve fotografije za pasoš koje nisu starije od šest meseci.

Ne zaboravite da ponesete ličnu kartu ili pasoš radi identifikacije.


KOLIKO VAŽI IELTS TEST?

Test je validan 2 godine nakon polaganja.

GDE JE PRIZNAT IELTS TEST?

IELTS je priznat u 135 zemalja širom sveta.

Prijavite se