Styled Calendly Button

Vremena u engleskom jeziku

Da biste mogli da komunicirate na engleskom jeziku, trebali biste imati razumevanje i sposobnost korištenja osnovnih vremena u engleskom jeziku. Evo nekoliko ključnih vremena koje je korisno poznavati:

Present Simple (sadašnje vrijeme): Koristi se za opisivanje redovnih radnji, opštihih činjenica i trajnih stanja.

Primer: “I play soccerl every Sunday.” (Igram fudbal svake nedjelje.)

Present Continuous (sadašnje trajno vrijeme): Koristi se za opisivanje radnji koje se događaju upravo sada ili u bliskoj budućnosti.

Primer: “She is watching a movie right now.” (Ona trenutno gleda film.)

Past Simple (prošlo vreme): Koristi se za opisivanje prošlih događaja i radnji koje su se dogodile i završile u prošlosti.

Primer: “They visited Paris last summer.” (Posetili su Pariz prošlog ljeta.)

Present Perfect (svršeno sadašnje vreme): Koristi se za opisivanje radnji koje su se dogodile u nedavnoj prošlosti ili za izražavanje iskustava i rezultata koji su relevantni za sadašnjost.

Primer: “I have seen that movie before.” (Gledao sam taj film pre.)

Future Simple (buduće vreme): Koristi se za opisivanje radnji koje će se dogoditi u budućnosti.

Primer: “We will go to the beach tomorrow.” (Ići ćemo na plažu sutra.)

Ovo su samo osnovna vremena koja vam mogu biti korisna za osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku. U daljem tekstu ćemo pojasniti svako od ovih vremena, kako biste savladali njihovo korišćenje za svakodnevnu komunikaciju. 

Primena Present Simple Tense-a u govoru

Primena Present Simple Tense-a u govoru na engleskom jeziku može biti vrlo jednostavna. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći u primeni ovog vremena:

 1. Opisivanje redovnih radnji i rutina:

I wake up at 7 AM every day. (Budim se u 7 sati svaki dan.)

She brushes her teeth before going to bed. (Ona pere zube pre odlaska na spavanje.)

 1. Izražavanje opštiih istina i činjenica:

Water boils at 100 degrees Celsius. (Voda ključa na 100 Celzijevih stupnjeva.)

The sun rises in the east. (Sunce izlazi na istoku.)

 1. Izražavanje stalnih ili trajnih situacija:

They live in a small town. (Oni žive u malom gradu.)

He works as a computer programmer. (On radi kao programer.)

 1. Ispitivanje rasporeda i redosleda događaja:

The train leaves at 9 AM. (Voz polazi u 9 sati.)

The meeting starts in five minutes. (Sastanak počinje za pet minuta.)

 1. Izražavanje preferenci, uverenja ili opših karakteristika:

I like chocolate. (Volim čokoladu.)

She believes in ghosts. (Veruje u duhove.)

Važno je zapamtiti da Present Simple Tense koristimo za radnje koje se ponavljaju, imaju stalnu prirodu ili se događaju u opšem vremenskom okviru. Takođe možete koristiti reči i izraze poput “always” (uvek), “usually” (obično), “often” (često), “sometimes” (ponekad), “never” (nikad) kako biste dodali informaciju o učestalosti radnje.

Evo primera upotrebe Present Simple Tense-a u rečenicama:

She dances every Saturday. (Ona pleše svaku subotu.)

Cats like milk. (Mačke vole mleko.)

We live in London. (Mi živimo u Londonu.)

He speaks three languages. (On govori tri jezika.)

The train arrives at 8 PM. (Voz dolazi u 20 sati.)

Važno je napomenuti da Present Simple Tense koristimo za radnje koje se ponavljaju, imaju stalnu prirodu ili se događaju u opšem vremenskom okviru. Vežbanje i primena ovog vremena u svakodnevnom govoru pomoći će vam da se osećate sigurno u njegovom korištenju.

Građenje Present Simple Tense-a 

Evo osnovnih pravila za građenje Present Simple Tensea:

Potvrdne rečenice:

Kod većine glagola dodaje se “-s” nastavak za treće lice jednine (he, she, it):

I play tennis. (Igram tenis.)

He plays tennis. (On igra tenis.)

Kod glagola koji završavaju na “-o”, “-ss”, “-sh”, “-ch”, “-x” ili “-z”, dodaje se “-es” nastavak za treće lice jednine:

I go to school. (Idem u školu.)

She goes to school. (Ona ide u školu.)

Negativne rečenice:

Koristi se pomoćni glagol “do/does” + “not” (skraćeno “don’t/doesn’t”):

I do not like coffee. (Ne volim kafu.)

She does not like coffee. (Ona ne voli kafu.)

Upitne rečenice:

Stavlja se pomoćni glagol “do/does” ispred subjekta:

Do you play soccer? (Igraš li fudbal?)

Does she play soccer? (Igra li ona fudbal?)

Upitne negativne rečenice:

Stavlja se pomoćni glagol “do/does” ispred subjekta i dodaje se “not” (skraćeno “don’t/doesn’t”):

Don’t you like pizza? (Zar ne voliš pizzu?)

Doesn’t she like pizza? (Zar ona ne voli pizzu?)

Važno je napomenuti da se kod prvog lica jednine (I) i množine (we, you, they) ne koristi dodavanje nastavka “-s” za potvrdne rečenice.

Ovo su osnovne smernice za građenje Present Simple Tense-a, ali postoje iznimke i dodatna pravila za određene vrste glagola i posebne situacije. Takođe, valja obratiti pažnju na promene pravopisa i pravilnu upotrebu glagola u trećem licu jednine.

Evo jednostavne vežbe za Present Simple Tense. Ispod su navedene neke rečenice, a vaš zadatak je popuniti praznine odgovarajućim oblikom glagola u Present Simple Tense-u.

My sister _______________ (work) as a nurse.

They _______________ (play) basketball every weekend.

He _______________ (like) to drink coffee in the morning.

We _______________ (watch) TV in the evenings.

The sun _______________ (rise) in the east.

I _______________ (take) the bus to work every day.

Cats _______________ (meow) when they’re hungry.

She _______________ (study) English at university.

We usually _______________ (have) dinner at 7 PM.

The shop _______________ (open) at 9 AM.

Odgovori:

works

play

likes

watch

rises

take

meow

studies

have

opens

Vežba za Present Simple Tense 

My Daily Routine

I wake up at 6 AM every morning. The alarm clock rings, and I open my eyes. I stretch my arms and get out of bed. I make my bed and head to the bathroom. I brush my teeth and wash my face.

Afterwards, I go to the kitchen and prepare breakfast. I usually have cereal with milk and a cup of coffee. While I eat, I listen to the news on the radio. Then, I get dressed and leave the house.

I walk to the bus stop and take the bus to work. The bus ride takes about 30 minutes. During the commute, I read a book or listen to music. Once I arrive at the office, I start my workday.

I work from 9 AM to 5 PM. My job involves answering emails, attending meetings, and completing tasks. During lunch break, I usually go to a nearby park and eat my packed lunch. It’s a nice break from the office environment.

After work, I take the bus back home. Once I arrive, I change into comfortable clothes and relax. I enjoy watching TV or spending time with my family. In the evening, I have dinner and unwind before going to bed.

Before I sleep, I like to read a book for a while. It helps me relax and prepare for a good night’s sleep. Finally, I turn off the lights and go to sleep, ready to start a new day tomorrow.

Ovaj tekst opisuje rutinu jedne osobe kroz upotrebu Present Simple Tense-a. Radnje su opisane kao redovne aktivnosti koje se ponavljaju svakodnevno. Upotreba ovog vremena daje osećaj stalnosti i ponavljanja u svakodnevnom životu.

Primena Present Continuous Tense-a u govoru

Da biste primenili Present Continuous Tense u govoru na engleskom jeziku, sledite ove smernice:

 1. Opisivanje trenutnih radnji:

I am studying for my exam. (Učim za ispit.)

She is talking on the phone. (Ona razgovara telefonom.)

 1. Govor o sigurnim planovima u budućnosti:

We are meeting for lunch tomorrow. (Sastajemo se na ručku sutra.)

They are going to the concert next week. (Idu na koncert iduće sedmice.)

 1. Izražavanje privremenih situacija:

He is staying with us for a few days. (On ostaje kod nas nekoliko dana.)

They are working on a project this month. (Oni rade na projektu ovog mjeseca.)

 1. Opisivanje promena koje se događaju sada:

The weather is getting colder. (Vreme postaje hladnije.)

The company is growing rapidly. (Kompanija se brzo razvija.)

Građenje Present Continuous Tense-a 

Evo osnovnih pravila za građenje Present Continuous Tense-a:

Potvrdne  rečenice:

Koristi se pomoćni glagol “to be” u sadašnjem vremenu (am/is/are), a zatim se dodaje glagol u “-ing” obliku (present participle):

I am playing tennis. (Igram tenis.)

She is playing tennis. (Ona igra tenis.)

Negativne rečenice:

Koristi se pomoćni glagol “to be” u sadašnjem vremenu (am/is/are) + “not” (skraćeno “n’t”), a zatim se dodaje glagol u “-ing” obliku:

I am not playing tennis. (Ne igram tenis.)

She is not playing tennis. (Ona ne igra tenis.)

Upitne rečenice:

Stavlja se pomoćni glagol “to be” ispred subjekta, a zatim sledi glagol u “-ing” obliku:

Are you playing soccer? (Igraš li fudbal?)

Is she playing soccer? (Igra li ona fudbal?)

Upitne negativne rečenice:

Stavlja se pomoćni glagol “to be” ispred subjekta, zatim “not” (skraćeno “n’t”), a nakon toga sledi glagol u “-ing” obliku:

Aren’t you playing tennis? (Zar ne igraš tenis?)

Isn’t she playing tennis? (Zar ona ne igra tenis?)

Važno je napomenuti da se glagol “to be” menja u skladu s subjektom (am za I, is za he/she/it, are za you/we/they).

Praktična vežba za Present Continuous Tense 

Korišćenje slika za vežbanje Present Continuous Tense može biti korisno i zabavno. Evo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći:

Odaberite sliku: Pronađite sliku koja prikazuje radnju koja se trenutno odvija. To može biti slika ljudi koji obavljaju aktivnosti kao što su kuvanje, čitanje, pisanje, igra ili bilo koja druga radnja koju želite vežbati.

Pogledajte sliku pažljivo: Uočite što više detalja o radnji koja se događa na slici. Razmislite o tome ko obavlja radnju, gde se radnja odvija, koje su druge stvari prisutne na slici i slično.

Kreirajte rečenice: Na temelju slike, napišite rečenice koristeći Present Continuous Tense. Fokusirajte se na opisivanje radnje koja se trenutno događa. Na primer:

The woman is cooking dinner in the kitchen. (Žena kuva večeru u kuhinji.)

The children are playing soccer in the park. (Deca igraju nogomet u parku.)

The man is reading a book on the beach. (Muškarac čita knjigu na plaži.)

Pročitajte rečenice naglas: Izgovorite rečenice koje ste napisali naglas kako biste vežbali izgovor i intonaciju u Present Continuous Tense-u. Obratite pažnju na pravilno korišćenje glagolskog oblika “am/are/is” i dodavanje “-ing” nastavka glagolu.

Dodatne vježbe: Možete napraviti dodatne vežbe sa slikama tako što ćete postavljati pitanja o radnji na slici i odgovarati na njih koristeći Present Continuous Tense. Na primer:

What is the girl doing? (Šta djevojka radi?)

The girl is dancing. (Djevojka pleše.)

Where are the dogs running? (Gde psi trče?)

The dogs are running in the park. (Psi trče u parku.)

Kombinacija vizualne podrške s slikama i aktivnog korišćenja Present Continuous Tense-a kroz pisanje i govor može vam pomoći da bolje razumete i upotrebljavate ovo vreme na engleskom jeziku.

Primena Past Simple Tense-a u govoru

Past Simple Tense (prošlo jednostavno vrijeme) koristi se u engleskom jeziku za opisivanje završenih radnji koje su se dogodile u prošlosti. Evo nekoliko primera primene Past Simple Tense-a u govoru:

 1. Opisivanje prošlih događaja:

I went to the park yesterday. (Otišao/otišla sam u park juče.)

They studied for the exam last night. (Učili su za ispit sinoć.)

 1. Navođenje određenih vremenskih perioda u prošlosti:

She lived in London for three years. (Živela je u Londonu tri godine.)

We visited Italy in 2010. (Posetili smo Italiju 2010. godine.)

 1. Izražavanje redovnih ili uobičajenih radnji u prošlosti:

Every morning, he walked his dog in the park. (Svako jutro je šetao svog psa u parku.)

She always cooked dinner for her family. (Uvek je kuvala večeru za svoju porodicu.)

 1. Pripovedanje priče ili događaja u prošlosti:

He entered the room and saw a surprise party waiting for him. (Ušao je u sobu i video žurku iznenađenja koja ga čeka.)

The team scored a goal in the last minute and won the match. (Ekipa je postigla gol u zadnjoj minuti i osvojila utakmicu.)

Građenje Past Simple Tense-a

Prethodno smo rekli da se Past Simple Tense koristi se za opisivanje završenih radnji koje su se dogodile u prošlosti. Glagoli u Past Simple Tense-u obično se menjaju dodavanjem “-ed” nastavka za regularne glagole, dok nepravilni glagoli imaju svoje posebne oblike. Evo osnovnih pravila za građenje Past Simple Tense-a:

Potvrdne rečenice s regularnim glagolima:

Za većinu glagola dodaje se “-ed” nastavak:

I played tennis. (Igrao/igrala sam tenis.)

They watched a movie. (Gledali su film.)

Kod glagola koji završavaju na “e”, dodaje se samo “-d”:

She danced at the party. (Plesala je na zabavi.)

Kod glagola koji završavaju na “y” nakon suglasnika, “y” se menja u “i”, a zatim se dodaje “-ed”:

He studied for the test. (Učio je za ispit.)

Važno je zapamtiti da postoje nepravilni glagoli koji imaju svoje posebne oblike i ne prate pravilo dodavanja “-ed” nastavka. Na primer:

I went to the beach. (Otišao/otišla sam na plažu.)

She ate dinner at a restaurant. (Večerala je u restoranu.)

Negativne rečenice:

Dodaje se pomoćni glagol “did” u prošlom obliku (did not – skraćeno didn’t), a zatim se koristi osnovni oblik glagola:

I did not play tennis. (Nisam igrao/igrala tenis.)

They didn’t watch a movie. (Nisu gledali film.)

Upitne rečenice:

Stavlja se pomoćni glagol “did” ispred subjekta, a zatim se koristi osnovni oblik glagola:

Did you play soccer? (Jesi li igrao/igrala fudbal?)

Did she dance at the party? (Je li plesala na zabavi?)

Upitne negativne rečenice:

Stavlja se pomoćni glagol “did” ispred subjekta, a zatim “not” (didn’t), a nakon toga sledi osnovni oblik glagola:

Didn’t you like the movie? (Zar ti se nije svideo film?)

Didn’t she study for the test? (Zar nije učila za ispit?)

Važno je napomenuti da postoje nepravilni glagoli koji imaju svoje posebne oblike u prošlom vremenu. Ovi oblici se moraju naučiti jer ne slede pravilo dodavanja “-ed” nastavka

Praktična vežba za  Past Simple Tense

Evo jedne praktične vežbe za Past Simple Tense u engleskom jeziku. Navedeni su delovi rečenica, a vaš zadatak je da ih završite koristeći odgovarajući oblik glagola u prošlom jednostavnom vremenu. Pokušajte popuniti praznine s odgovarajućim oblicima glagola.

I ____________ (visit) my grandparents last weekend.

They ____________ (watch) a great movie yesterday evening.

She ____________ (play) the piano when I entered the room.

We ____________ (have) a delicious dinner at the new restaurant.

He ____________ (study) English for three years before moving to London.

The cat ____________ (jump) onto the table and knocked over a glass.

They ____________ (travel) to Europe during their summer vacation.

She ____________ (not eat) breakfast this morning because she was in a hurry.

He ____________ (buy) a new car last month.

We ____________ (not see) each other for a long time before meeting at the party.

Kada završite s popunjavanjem praznina, evo ispravnih oblika glagola u prošlom jednostavnom vremenu za svaku rečenicu:

visited

watched

was playing

had

had studied

jumped

traveled

didn’t eat

bought

hadn’t seen

Primena Present Perfect Tense-a u govoru

Present Perfect Tense (sadašnje svršeno vreme) koristi se u engleskom jeziku za povezivanje prošlih radnji ili događaja s trenutnom situacijom. Ova vremenska forma često se koristi za opisivanje nedavno završenih radnji ili radnji koje imaju trajne učinke na sadašnji trenutak. Evo nekoliko primera primene Present Perfect Tense-a u govoru:

 1. Opisivanje radnji koje su se dogodile u nedavnoj prošlosti:

I have just finished my work. (Upravo sam završio/završila svoj posao.)

They have recently moved to a new house. (Nedavno su se preselili u novu kuću.)

 1. Izražavanje radnji koje su se dogodile u prošlosti, ali imaju veze sa sadašnjim trenutkom:

I have visited Paris several times. (Posetio sam Pariz nekoliko puta.)

She has studied Spanish, so she can communicate with Spanish speakers. (Učila je španski, pa može komunicirati s govornicima španskog jezika.)

 1. Govor o iskustvima tijekom života:

I have traveled to many countries. (Putovao sam u mnoge zemlje.)

Have you ever tried sushi? (Jeste li ikad probali sushi?)

 1. Izražavanje radnji koje su se dogodile u prošlosti, ali vreme nije navedeno ili nije važno:

They have seen that movie. (Pogledali su taj film.)

Have you ever been to New York? (Jeste li ikad bili u New Yorku?)

 1. Izražavanje radnji koje su se dogodile u prošlosti, ali imaju utjecaj na sadašnje trenutke:

I have lost my keys. (Izgubio/sam ključeve.)

She has bought a new car, so she doesn’t need to use public transportation anymore. (Kupila je novi automobil, pa više ne treba koristiti javni prevoz.)

Podsetimo primena Present Perfect Tensea u govoru omogućava povezivanje prošlih radnji s trenutnom situacijom ili iskazivanje iskustava tokom života.

Građenje Present Perfect Tense-a

Present Perfect Tense (sadašnje svršeno vreme) u engleskom jeziku gradi se koristeći oblik “have” ili “has” (ovisno o subjektu) + prošli particip glagola. Evo osnovnih pravila za građenje Present Perfect Tense-a:

Potvrdne rečenice:

U prvom licu jednine (I) i množini (we, you, they) koristi se “have” + prošli particip:

I have seen that movie. (Pogledao sam taj film.)

We have visited Paris. (Posetili smo Pariz.)

U trećem licu jednine (he, she, it) koristi se “has” + prošli particip:

She has finished her work. (Završila je svoj posao.)

He has traveled to many countries. (Putovao je u mnoge zemlje.)

Negativne rečenice:

Dodaje se “not” između “have” ili “has” i prošlog participa (skraćeno “haven’t” ili “hasn’t”):

I haven’t seen that movie. (Nisam vidio/videla taj film.)

She hasn’t finished her work. (Nije završila svoj posao.)

Upitne rečenice:

Stavlja se “have” ili “has” ispred subjekta, a zatim sledi prošli particip:

Have you visited Paris? (Da li ste posetili Pariz?)

Has she seen that movie? (Da li je gledala taj film?)

Upitne negativne rečenice:

Stavlja se “have” ili “has” ispred subjekta, a zatim “not” (haven’t ili hasn’t), i na kraju sledi prošli particip:

Haven’t you finished your work? (Nisi li završio/završila svoj posao?)

Hasn’t he traveled to many countries? (Nije li putovao u mnoge zemlje?)

Važno je napomenuti da se prošli particip glagola često gradi dodavanjem “-ed” nastavka za regularne glagole. Međutim, postoje mnogi nepravilni glagoli koji imaju svoje posebne oblike prošlog participa i trebaju se naučiti. Osim toga, Present Perfect Tense često se koristi u kombinaciji sa izrazima za vremena kao što su “already” (već), “just” (upravo), “recently” (nedavno), “ever” (ikada) i “never” (nikada).

Praktična vežba za  Present Perfect  Tense

Razbićemo malo monotoniju kroz praktičnu vežbu za ovog vreme. Izaberite nasumično neku sliku ili video. Napišite tri rečenice koristeći Present Perfect Tense. Koristite informacije na slici ili u videu kako biste opisali radnje koje su se dogodile u prošlosti, a koje su povezane s trenutnim trenutkom.

Primer rečenica:

Ross has forgotten the keys. 

Monica has roasted a turkey. 

Javite nam vaše rečenice rado ćemo ih pregledati. 

Primena Future Simple Tense-a u govoru

Future Simple Tense (buduće prosto vreme) koristi se u engleskom jeziku za izražavanje radnji koje će se dogoditi u budućnosti. Ova vremenska forma se često koristi za izražavanje planova, predviđanja, obećanja ili spontanih odluka. Evo nekoliko primera primene Future Simple Tense-a u govoru:

 1. Izražavanje planova i namera:

I will travel to Japan next month. (Putovaću u Japan sledećeg meseca.)

They will have a party on Saturday. (Imaće zabavu u subotu.)

 1. Davanje obećanja ili izražavanje namere da se nešto učini:

I promise, I will help you with your homework. (Obećavam, pomoći ću ti sa domaćim zadatkom.)

She will call you later. (Nazvaće te kasnije.)

3. Izražavanje predviđanja ili prognoza:

I think it will rain tomorrow. (Mislim da će sutra padati kiša.)

The team will win the championship. (Ekipa će osvojiti prvenstvo.)

4. Izražavanje spontanih odluka ili akcija:

I forgot my umbrella. I will borrow yours. (Zaboravio/la sam kišobran. Pozajmiću tvoj.)

He will cook dinner tonight. (Napraviće večeru večeras.)

Primena Future Simple Tensea u govoru omogućava izražavanje budućih radnji, namera, obećanja ili predviđanja.

Građenje Future Simple Tense-a

Future Simple Tense (buduće prosto vreme ) u engleskom jeziku gradi se koristeći oblik “will” + osnovni oblik glagola. Evo osnovnih pravila za građenje Future Simple Tensea:

Potvrdne rečenice:

Dodaje se “will” ispred osnovnog oblika glagola:

I will travel to Europe next summer. (Putovću u Europu sledeće leto.)

They will meet at the café tomorrow. (Sastaće se u kafiću sutra.)

Negativne rečenice:

Dodaje se “will not” (skraćeno “won’t”) između subjekta i osnovnog oblika glagola:

I won’t be able to attend the meeting. (Neću moći prisustvovati sastanku.)

They won’t visit us this weekend. (Neće nas posetiti ovaj vikend.)

Upitne rečenice:

Stavlja se “will” ispred subjekta, a zatim slijedi osnovni oblik glagola:

Will you join us for dinner? (Hoćeš li se pridružiti večeri?)

Will they arrive on time? (Hoće li stići na vrijeme?)

Upitne negativne rečenice:

Stavlja se “will not” (skraćeno “won’t”) ispred subjekta, a zatim sledi osnovni oblik glagola:

Won’t you help me with this task? (Nećeš li mi pomoći s ovim zadatkom?)

Won’t they be at the party? (Neće li biti na zabavi?)

Važno je napomenuti da se “will” može skratiti na “ll” u neformalnom govoru, poput “I’ll” ili “you’ll”. Takođe, Future Simple Tense može se kombinovati sa drugim izrazima budućnosti, kao što su “tomorrow” (sutra), “next week” (sledeće nedelje)  ili “in the future” (u budućnosti), kako bi se preciziralo vreme radnje.

Praktična vežba za  Future Simple Tense

Evo jedne praktične i zanimljive vežbe za Future Simple Tense. Navedene su situacije, a vaš zadatak je da napišete rečenice koristeći Future Simple Tense kako biste opisali što će se dogoditi u budućnosti. Pokušajte koristiti oblik “will” + osnovni oblik glagola.

Vežba:

Napišite rečenice koristeći Future Simple Tense na temelju sledećih situacija:

Situacija: Imate planove za vikend.

Primer rečenice: I will go hiking in the mountains this weekend. (Ići ću na planinarenje ovog vikenda.)

Situacija: Trenutno je kišovito, a vi planirate otići na plažu sutra.

Primer rečenice: Tomorrow, I will go to the beach even if it’s rainy. (Sutra ću ići na plažu čak i ako pada kiša.)

Situacija: Vaš prijatelj ima rođendan sledeće nedelje.

Primer rečenice: I will buy a birthday gift for my friend next week. (Kupiću poklon za rođendan svom prijatelju sljedeće nedelje.)

Situacija: Primietili ste da je vaša biljka žedna.

Primer rečenice: I will water the plant right away. (Odmah ću zaliti biljku.)

Situacija: Spremate se za ispit sljedeći mjesec.

Primer rečenice: I will study hard for the exam next month. (Marljivo ću učiti za ispit sledeći mesec.)

Pokušajte da napišete što više rečenica za svaku od situacija. 

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio od koristi i da je razrešio nedoumice koje ste imali sa korišćenjem osnovnih vremena u engleskom. Naravno, za sve što je potrebno razjasniti tu smo za vas. Podsećamo da ukoliko želite da vežbate korišćenje vremena u realnih situacijama i u govoru prijavite se za individualne časove kod nas

Podelite:
Picture of Irina Stanarević

Irina Stanarević

Irina Stanarević je master profesor engleskog jezika i jedan od osnivača Online engleski centra. Višegodišnje iskustvo u online nastavi i metodici je stekla tokom rada u stranim kompanijama, kao i života u inostranstvu. Ljubav prema porodici je zadržala u Srbiji, te joj je fokus rada postao domaće tržište, a cilj da pruži korisnicima što kvalitetnije iskustvo i komfor online nastave. U slobodno vreme voli prirodu, kuvanje i lično usavršavanje.

Svi članci autora

Scroll to Top