Styled Calendly Button

Engleski za početnike – Kako da pristupite učenju jezika?

U današenjem svetu vlada mišljenje da svi perfektno govore engleski jezik, međutim veliki  je broj ljudi koji ne govore tečno ili gotovo ne znaju ovaj jezik. Takođe, većina nije imala potrebu da upotrebljava isti dugi niz godina što je uticalo na kvalitet znanja. Usled svega toga, potrebno je pronaći savete u vezi sa učenjem engleskog jezika od samog početka ili obnavljanja osnova, bez kojih je sasvim sigurno, nemoguće steći potrebno znanje.

Šta podrazumeva engleski za početnike?

Engleski jezik za početnike – osnovni nivo, podrazumeva školsko učenje, koje obuhvata kretanje od alfabeta. Bitno je naglasiti da se znanja ne stiču i ne grade na osnovu tradicionalnih, školskih metoda, već se kroz određene testove, osnovne konverzacije, osmišljavaju nove metode koje su prilagođene odraslima, kao i ljudima koji zbog prirode posla, privatnih obaveza imaju ograničeno vreme na razpolaganju. Postoje i kursevi engleskog jezika koji se organizuju za učenje dece predškolskog uzrasta i školaraca ali se i tu metode razlikuju, pa se najviše kroz igru i zabavne sadržaje predstavljaju i usvajaju sva potrebna osnovna znanja. 

Motivišite se

Engleski jezik za početnike ne predstavlja proces pun komplikovanih zadataka i stvari koje bi trebalo da naučite. Ukoliko vam je neophodan, a nemate dobru osnovu ili potrebno predznanje, neophodno je da krenete od početka. Kako biste se motivisali i napredovali, važno je da definišete precizne ciljeve u periodu učenja. Grupe akcionih koraka koje dovode do uspešno ostvarenog cilja, bi trebalo da se definiše i prati u tom procesu. Izdvajamo neke od koraka koji vam mogu koristiti u tome. 

Napravite organizovani sistem učenja

Uspeh bilo koje vrste najčešće zavisi od toga koliko ste dobro organizovani na putu do njega. Isto je i sa učenjem stranog jezika. Najpre je potrebno organizovati vreme koje će biti određeno za učenje, bez obzira da li idete na časove ili samostalno stičete znanje. U svom nedeljnom rasporedu odredite tačno vreme koje će vam biti predviđeno za učenje. U tom smislu, online učenje engleskog jezika vam može mnogo značiti, jer vam omogućava da vreme časova i samog učenja prilagodite svom poslu, navikama, slobodnom vremenu. Organizacija se tiče i načina učenja, ali i toga odakle ćete učiti. Kako postoji veliki broj različitih udžbenika, važno je odabrati onaj koji je prilagođen vašem nivou i čiji vam je sadržaj zanimljiv.

Engleski tekstovi za početnike i njihovo biranje je od velikog značaja za učenje jezika. Ukoliko učite sa nekim ko je stručan, onda će takvi tekstovi već biti organizovani i raspoređeni tako da prate nova saznanja koja dobijate. Međutim, ako je slučaj drugačiji, te učite samostalno uz neke nove metode kao što su aplikacije, online učenje na sajtovima potrebno je da precizno organizujete materijale i sadržaj iz kojih učite. Važno je i da materijal organizujete i raspodelite tako da jednostavnije lekcije prethode nekim složenijima. Na taj način se znanje konstantno usavršava, a i vaša motivacija raste jer ćete jasno moći da pratite svoj napredak.

Prvo naučite pomoćne glagole

Bez obzira na to da li se vaše znanje engleskog jezika tek gradi iz korena ili ste na nekom naprednijem nivou, najvažnije je da znate pomoćne glagole. Pomoćni glagoli u engleskom jeziku se koriste u brojnim oblicima: za građenje vremena, indirektni govor, pasiv. Međutim,  njihovim poznavanjem možete da kažete mnogo toga i u različitim situacijama njihova upotreba će vam značiti. Postoje samo tri pomoćna glagola: to be, to have, to do. Njihovo učenje mora da prati potpuno razumevanje i shvatanje njihove upotrebe. Kada ste u stanju da ih pravilno upotrebljavate u rečenicama koje pišete ili izgovarate, onda se već smatra da ste na naprednijem nivou znanja engleskog jezika, a njihovo učenje se svakako vezuje za početnički engleski jezik, jer gradi osnovu za kvalitetno i upotrebljivo znanje. 

Svakog dana obogaćujte vokabular

Jedna od veoma važnih stvari jeste da vaš vokabular bude sve bogatiji. Kako bi vaš fond engleskih reči bio u konstantnom porastu, svakog dana naučite po 10 novih reči. Shodno znanjima koja stičete, a tiču se gramatike i pravopisa, sve bogatiji vokabular će vas brzo dovesti do mogućnosti da pišete i pričate na engleskom jeziku prilično tečno i da se snađete u brojnim situacijama. Rečenični fond možete proširiti korišćenjem rečnika, mada je to često suvoparan način učenja. Ukoliko više volite kreativne metode, predlažemo vam gledanje serija, filmova, različitih emisija na engleskom, kao i čitanje vesti i knjiga. U neformalnim, opuštenim trenucima znanje se najbolje stiče i skladišti u dugoročnu memoriju. Na sajtu British Council možete pročitati mnoge korisne tekstove, jedan od njih je i Ten ways to learn new words as a language learner u kome se govori o efikasnim strategijama za učenje novih reči, verujemo da će vam neke od njih koristiti.

Trudite se da što više komunicirate na engleksom

Čest problem kod onih koji su na početnom nivou znanja i učenja engleskog jezika jeste, strah od glasnog govora i konverzacije. Posebno je to teško ostvariti sa profesorima i osobama koje u procesu učenja predstavljaju autoritet. Zato je najbolje da razgovarate sa osobama koje u tom trenutku uče jezik. Pozovite prijatelja i prodiskutujete o nekoj temi na engleskom jeziku. Uz takav način početničke konverzacije na engleskom lako ćete uspostviti kontakt, trudićete se da precizno odgovorite na pitanje. Nakon par razgovora nećete osećati tremu, lakše ćete komunicirati i motivisaćete sebe za dalje učenje. Samim tim, prijatelj vam može dati i određene smernice kako se neke reči izgovoraju, koju reč možete još da upotrebite za određenu pojavu ili predmet, čime svoje znanje i veštinu govora poboljšavate. 

Konverzacija je ključ kvalitetnog učenja bilo kog stranog jezika, nevažno da li ste na početnom nivou ili želite da dodatno unapredite svoje znanje. To je najpouzdaniji način da znanje upotrebite, uobličite i obogatite. Ali i ono najvažnije, bez konverzacije znanje postaje nefunkcionalno i brzo se zaboravlja.

U vez sa svim prethodno opisanim planovima za dostizanje cilja, važno je istaći sam cilj, a to je usvajanje znanja koja ne samo da su upotrebljiva, već znanja koja ćete koristiti u svom svakodnevnom životu i na taj način ih učiniti korisnim i isplativim. 

Podelite:
Ljubica Krstić

Ljubica Krstić

Ljubica Krstić je master profesor engleskog jezika sa diplomom stečenom na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek anglistika. Nakon osnovnih studija odlazi u Ameriku, gde je tokom boravka od dve godine imala bilzak susret sa engleskim jezikom i američkom kulturom. Jedan je od osnivača Centra Online engleski koji ima za cilj da se moderan način učenja približi ljudima sa naših prostora. Pored predavanja, radi i na poslovnima organizacije unutar škole, razvoju sistema nastave i odnosu sa učenicima.

Svi članci autora

Scroll to Top