Kate Chanda

Rad sa ljudima je ispunjava kao i osećaj napretka u konverzaciji kod svojih učenika. Ona je pravi profesor za vas ukoliko želite da se u potpunosti oslobodite u konverzaciji i steknete željenu fluentnost.

Zadovoljna sam časovima, zanimljive su teme i Kate je pozitivna tako da mi je prijatno na časovima sa njom.

Jelena
Kate je divna osoba pre svega, vrlo otvorena i puna razumevanja. Veoma sam zadovoljna profesorkom i sadržajem predavanja i lekcija.

Dražen